Překladatelé španělštiny v Praze

Překladatelé španělštiny v Praze nabízející pro španělský jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

Mgr. Miroslava Eliášová - překlady a tlumočení

Praha 5, Jinonice | Soudní překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština
Mgr. Miroslava Eliášová - překlady a tlumočení Praha 5

Angličtina, němčina, španělština, katalánština

Běžné a soudní překlady a tlumočení

 

Mým cílem je poskytovat kvalitní služby s lidským přístupem.
Nejčastěji překládám právní texty, například notářské zápisy, výpisy z matrik (rodné, oddací a jiné listy), různá osvědčení, prohlášení a obchodní smlouvy.
Tlumočím zejména jednání na úřadech, dále svatební obřady či obchodní schůzky a prezentace nebo zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění.
Překládám a tlumočím z/do angličtiny, němčiny, španělštiny a katalánštiny.

PhDr. Alžběta Malkovská

Praha 6, Veleslavín | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština
PhDr. Alžběta Malkovská Praha 6
  • Důležité upozornění!

    Pozor! Nové telefonní číslo - +420 607 067 748

Překlady a tlumočení

francouzština a španělština

 

Jsem absolventkou Ústavu Translatologie FF UK, jediného pracoviště v ČR, které vzdělává diplomované překladatele a konferenční tlumočníky. Navštěvovala jsem celou řadu specializovaných překladatelských a tlumočnických kurzů, absolvovala jsem několik odborných zahraničních stáží. Mám zkušenosti s překlady a tlumočením pro širokou škálu zákazníků (státní instituce, velvyslanectví, soukromé firmy, filmové festivaly atd.). Individuální přístup ke každé zakázce. Nabízím kvalitní a spolehlivé překladatelské a tlumočnické služby za odpovídající cenu.