Překladatelské firmy v Praze 6 dělající španělštinu

Překladatelské firmy v Praze 6 nabízející pro španělský jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

PhDr. Alžběta Malkovská

Praha 6, Veleslavín | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština
PhDr. Alžběta Malkovská Praha 6
  • Důležité upozornění!

    Pozor! Nové telefonní číslo - +420 607 067 748

Překlady a tlumočení

francouzština a španělština

 

Jsem absolventkou Ústavu Translatologie FF UK, jediného pracoviště v ČR, které vzdělává diplomované překladatele a konferenční tlumočníky. Navštěvovala jsem celou řadu specializovaných překladatelských a tlumočnických kurzů, absolvovala jsem několik odborných zahraničních stáží. Mám zkušenosti s překlady a tlumočením pro širokou škálu zákazníků (státní instituce, velvyslanectví, soukromé firmy, filmové festivaly atd.). Individuální přístup ke každé zakázce. Nabízím kvalitní a spolehlivé překladatelské a tlumočnické služby za odpovídající cenu.