Ekonomické překlady španělštiny v Praze 1

Překladatelské agentury, překladatelé španělštiny, soudní překladatelé španělštiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Praze 1 nabízející ekonomické překlady španělského jazyka.

Agentura Parole

Praha 1, Staré Město | Překladatelská agentura

Překlady a tlumočení

rychle, kvalitně a levně

PŘEKLADY
Agentura Parole s.r.o. provádí překladatelské práce od roku 1996. Zpracováváme překlady všech evropských jazyků, dále čínštinu, japonštinu a arabštinu. Vzhledem k rozsahu zkušeností můžeme zajistit překlady z široké škály oborů. Cílem je, aby výsledné texty byly snadno srozumitelné pro odborníky z daného oboru.
U textů, které vykazují vysokou míru opakování, využíváme systémy CAT (computer-aided translation), abychom zajistili co nejvyšší konzistenci překladu. Jinými slovy využíváme systémy jako TRADOS, aby text byl v každé části přeložen terminologicky stejně. Tím také klient
dosáhne toho, že u určitých překladů zaplatí za překlad jednoho hesla jen jednou, přestože se v textu vyskytuje mnohokrát. Klient může texty k překladu dodat jak v elektronické verzi (PDF, InDesign, Corel, Word, Excel),
tak v tištěné podobě. Garantujeme zachování grafické podoby dokumentace.
TLUMOČENÍ
Nabízíme možnost zajištění tlumočnických služeb, a to od krátkých jednání přes několikadenní akce jako konference s výjezdem do zahraničí až po několikaměsíční tlumočení, k němuž často dochází při zaškolování nových pracovníků a zavádění nové výroby.