Mgr. Marcela Demková
Překladatel a tlumočník

Mgr. Marcela Demková - Překladatel a tlumočník - Karviná

Můj hlavní přínos pro vás

Pracuji jako překladatelka a tlumočnice na plný úvazek, což představuje určité výhody oproti překladatelům „na volné noze“. Každodenní styk s odborníky a rodilými mluvčími umožňuje přímou konzultaci a řešení vzniklé problematiky a taktéž možnost porozumět odborným výkladům.

Své překladatelské a tlumočnické činnosti se věnuji také soukromě, tj. na ŽL, kdy ve většině případů spolupracuji s překladatelskými agenturami, ale také s koncovými zákazníky.

U překladů hraje většinou hlavní roli čas. Doba pro zpracování překladu je úzce spjata s náročností daného textu, avšak záleží i na překladateli a jeho zkušenostech, jak rychle a kvalitně je schopný předmětný text přeložit – čím častěji se své činnosti věnuje, tím bohatější jsou jeho poznatky z této oblasti.

23.5.2019 | poslední aktualizace
Překladatel a tlumočník Mgr. Marcela Demková Karviná
Překlady z a do španělského jazyka
  • Mateřský
    jazyk:
    čeština

Stránky a profily

Reference

Již šest let jsem zaměstnaná jako tlumočník a překladatel na plný úvazek, avšak kromě toho spolupracuji i s překladatel­skými agenturami (Slůně – svět jazyků, Aspena, Graficon, Media Market aj.) a překládám také pro soukromé osoby.

  • Každodenní překlady a tlumočení v oblasti práva, ekonomie, techniky…
  • Zpracování překladů menšího i většího rozsahu (nad 100 NS) pro překladatelské agentury.
  • Spolupráce v oblasti soudních překladů

TIP Seznam překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur poskytujících překlady a tlumočení

Pročsivybrat

Můj hlavní přínos pro vás

Pracuji jako překladatelka a tlumočnice na plný úvazek, což představuje určité výhody oproti překladatelům „na volné noze“. Každodenní styk s odborníky a rodilými mluvčími umožňuje přímou konzultaci a řešení vzniklé problematiky a taktéž možnost porozumět odborným výkladům.

Své překladatelské a tlumočnické činnosti se věnuji také soukromě, tj. na ŽL, kdy ve většině případů spolupracuji s překladatelskými agenturami, ale také s koncovými zákazníky.

U překladů hraje většinou hlavní roli čas. Doba pro zpracování překladu je úzce spjata s náročností daného textu, avšak záleží i na překladateli a jeho zkušenostech, jak rychle a kvalitně je schopný předmětný text přeložit – čím častěji se své činnosti věnuje, tím bohatější jsou jeho poznatky z této oblasti.

TIP Navštivte Registr překladatelských firem: Překladatelské agentury > Překladatelské agentury Karviná

Profesníživotopis

Moje motto

Práce je mým koníčkem :-)

Více o mě

Překladyšpanělštiny

Moje překladatelské služby

Vzhledem k tomu, že jsem zaměstnaná jako překladatel a tlumočník na plný úvazek, svým „soukromým“ zakázkám se věnuji buďto v odpoledních a večerních hodinách nebo o víkendech. I přestože jsem časově omezena, jsem schopna zadaný text přeložit v požadovaném čase.

Nejčastěji překládám texty z oblasti práva, ekonomie a techniky, a to do i ze španělského jazyka.

Kromě toho spolupracuji s dalšími překladateli, kteří kromě španělštiny ovládají i jiné jazyky – např. angličtinu, němčinu, ruštinu, polštinu, tudíž jsem schopna vyjít zákazníkovi vsříc v případě, že by požadoval vícejazyčný překlad daného textu.

Související služby

Používám CAT nástroje

Ceník překladatelských služeb

položka komentář cena
1 NS/slovo z ŠJ do ČJ  400 Kč/ 1,50 Kč
1 NS/slovo z ČJ do ŠJ  400 Kč/ 1,50 Kč

Poznámka

Uvedená cena se týká překladů do 30 NS. Od 30 NS účtuji 350 Kč. V případě expresního překladu účtuji příplatek ve výši 50% (toto neplatí pro stálé klienty). Výhoda uvedených cen spočívá v tom, že nezahrnují poplatek za zprostředkování, neboť jsou určeny koncovým zákazníkům.

Tlumočeníšpanělštiny

Nabídka tlumočnických služeb

Tlumočení je součástí mé pracovní náplně na plný úvazek. Pro tlumočníka je vždy důležité, aby byl předem seznámen s tím, na jaké téma bude tlumočit za účelem jeho vlastní přípravy. Pokud má zákazník k dispozici jakékoliv písemné podklady, měl by je tlumočníkovi poskytnout. Zákazník by se měl vždy vyvarovat čtenému projevu, pokud však tlumočník již nedisponuje jeho překladem. Důvodem je, že čtený projev je rychlejší než projev mluvený „z hlavy“, tudíž tlumočník není schopen držet s řečníkem krok.

Pro tlumočníka je vždy výhodné pokud mezi ním a řečníkem existuje vizuální kontakt, neboť řeč těla může být v tomto ohledu důležitou pomůckou. Např. tlumočení po telefonu může práci tlumočníka do určité míry zkomplikovat: nejen že zde existuje bariéra, která znemožňuje vizuální kontakt mezi řečníkem a tlumočníkem, ale zároveň je zde kvůli telekomunikačnímu přenosu zhoršena kvalita zvuku. Pokud však není možné, aby se obě strany setkaly osobně, je nutné brát zřetel na to, že mluvený projev se tlumočí, a tím pádem se snažit danou komunikaci tomuto přizpůsobit.

Ve svém zaměstnání tlumočím na poradách, jednáních a valných hromadách, mimo své stálé zaměstnání jsem se jako tlumočník účastnila workshopů a obchodních jednání se zaměřením na techniku a cestovní ruch. Ve většině případů se jedná o konsekutivní tlumočení z a do španělského jazyka.

Nabízím tyto druhy tlumočení

Související služby

Ceník tlumočnických služeb

položka komentář cena
1 hod. z ČJ do ŠJ a naopak  600

Poznámka

V případě celodenního tlumočení (8 hod.) činí cena 3500 Kč. Pokud by se jednalo o tlumočení s výjezdem, účtuji navíc výdaje spojené s cestováním, popř. ubytováním.