Soudní překladatelé španělštiny v Kroměříži

Soudní překladatelé španělštiny v Kroměříži nabízející pro španělský jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

Mgr. Eva Kučerová

Kroměříž | Překladatel | Mateřský jazyk: Čeština

ŠPANĚLŠTINA NĚMČINA

SOUDNÍ PŘEKLADY

 

Mezi mé nejčastější zakázky patří překlady do/z španělského a německého jazyka se soudním ověřením. Jedná se zejména o rodné, oddací, úmrtní listy, vysvědčení, osvědčení, výpisy z rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, z katastru nemovitosí, notářské zápisy všeho druhu – udělení plné moci, zakladatelské smlouvy s.r.o. a a.s., zasedání Valné hromady, smlouvy, apod.
Mám zkušenosti i s překlady technických textů, návodů, webových stránek a další.
Mými klienty jsou jak fyzické osoby, tak firmy i překladatelské agentury, a vzhledem k tomu, že jsem soudní tlumočník, také Policie ČR, státní zastupitelství nebo soud (překlady trestních spisů, tlumočení u dopr. nehod, apod.)
Kvalitní překlad zhotovím za příznivou, ale ne dumpingovou cenu.