Obchodní překlady španělštiny v Praze 5

Překladatelské agentury, překladatelé španělštiny, soudní překladatelé španělštiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Praze 5 nabízející obchodní překlady španělského jazyka.

Mgr. Miroslava Eliášová

Praha 5, Jinonice | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština

Angličtina, němčina, španělština, portugalština,

katalánština - překlady a tlumočení

 

Překládám z/do angličtiny, němčiny, španělštiny, portugalštiny a katalánštiny

 • rozsáhlejší zakázky i jeden list
 • odborné i běžné, každodenní texty

Mohu Vám nabídnout také přímý překlad mezi těmito jazyky.

Odborné překlady pro firmy z oblasti
 • automobilového průmyslu (automotive)
 • dopravy a logistiky
 • lidských zdrojů a personalistiky
 • elektrotechnického průmyslu
 • strojírenství
 • chemického průmyslu
 • managementu a řízení
 • marketingu
Jazyky, které překládám:
 • angličtina
 • němčina
 • španělština
 • portugalština
 • katalánština
Díky tlumočení a překladům pro tyto firmy znám a překládám procesy jako jsou například
 • technologie vstřikování plastů a výměna forem
 • chromování a lakování plastů
 • řízení jakosti
 • čištění odpadních vod
 • problémy a řešení v logistice
 • technologie výroby stabilizátorů
 • manuály k obsluze strojů operátory
 • uživatelské rozhraní stroje – obrazovky na monitoru, které vidí operátor při ovládání stroje
Dále překládám:
 • kupní smlouvy o zakoupení nebo pronájmu strojů nebo služeb
 • pracovní smlouvy, dodatky, mzdové výměry, dohody
 • marketingové materiály, prezentace
 • postupy standardizované práce v logistice, svařovně, lisovně
 • objednávky, faktury