Studium a práce v zahraničí
Zdroje informací o španělštině

Organizace a instituce

Oficiální stránky organizací pomáhajících při studiu španělštiny, práci ve španělsky mluvících zemích, jazykové certifikační autority, asociace pro podporu jazykového vzdělávání ad.