Studium a práce v zahraničí
Zdroje informací o španělštině
Mapa

Španělská gramatika

Stránky věnované vysvětlení španělské gramatiky. Časování sloves, užití předložek, tvorba pasiva nebo pravidla podmínkových vět, toť obsahem. Mimo to navíc obligátní procvičování gramatiky španělského jazyka.