Překladatelské firmy v Karviné dělající španělštinu

Překladatelské firmy v Karviné nabízející pro španělský jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

Mgr. Marcela Demková

Karviná | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: Čeština

Překlady z a do španělského jazyka

 

Pracuji jako překladatelka a tlumočnice na plný úvazek, což představuje určité výhody oproti překladatelům „na volné noze“. Každodenní styk s odborníky a rodilými mluvčími umožňuje přímou konzultaci a řešení vzniklé problematiky a taktéž možnost porozumět odborným výkladům.

Své překladatelské a tlumočnické činnosti se věnuji také soukromě, tj. na ŽL, kdy ve většině případů spolupracuji s překladatelskými agenturami, ale také s koncovými zákazníky.

U překladů hraje většinou hlavní roli čas. Doba pro zpracování překladu je úzce spjata s náročností daného textu, avšak záleží i na překladateli a jeho zkušenostech, jak rychle a kvalitně je schopný předmětný text přeložit – čím častěji se své činnosti věnuje, tím bohatější jsou jeho poznatky z této oblasti.