Mapa

Jazykové zkoušky ze španělštiny

  • SJZ ze španělštiny - Státní jazyková zkouška ze španělštiny - Doklad o dosažené pokročilé úrovni ve španělštině vydávaný českými jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky na úrovních B2 až C2. Zahrnuje zkoušku základní neboli "malou státnici", zkoušku všeobecnou neboli "velkou státnici" a speciální zkoušky pro obor překladatelský a tlumočnický. Zkoušky platné v ČR, v zahraničí uznávány nejsou.
  • Osvědčení o základní znalosti jazyka španělského - Doklad o dosažení úrovně B1 ve španělštině vydávaný českými jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky. Osvědčení je platné v ČR, v zahraničí není uznáváno.
  • DELE - Diploma de español como lengua extranjera - Prestižní mezinárodní certifikát ze španělštiny udělovaný španělským Ministerstvem školství prostřednictvím Instituto Cervantes. Zkouška je dostupná pro úrovně A1 až C2, pro mládež je k dispozici přizpůsobená varianta až po úroveň B1. Zkouška sestává z písemné a ústní části.

Jazykové zkoušky ze španělštiny využijete coby student nebo pracující, ať už míříte do některé ze španělsky mluvících zemí nebo zůstáváte doma. V ČR lze španělským certifikátem nahradit profilovou maturitní zkoušku ze španělštiny (potřebujete mít alespoň úroveň B1), certifikáty bývají uznávané při přijímačkách na vysokou, mohou nahradit zápočet nebo zkoušku ze španělštiny, někdy dokonce i zkoušku bakalářskou či magisterskou. Pro studium na španělských univerzitách je zpravidla třeba prokázat jazykovou úroveň B2, u lékařských oborů však bývá požadována minimálně úroveň C1. Španělský certifikát bývá zohledněn i na některých amerických univerzitách. Pokud se ucházíte o práci třeba ve španělské firmě nebo ve firmě obchodující se španělsky mluvícími partnery, absolvovaná zkouška ze španělštiny pro vás může být zrovna tak důležitá jako maturita nebo vysokoškolský diplom. Jen část potenciálních zaměstnavatelů je ochotna si vás přezkušovat na místě, a tak pokud předem nedoložíte oficiální doklad, že španělštinou vládnete, k pohovoru se ani dostat nemusíte. A chystáte-li se do Španělska, Mexika nebo třeba Argentiny za prací přestěhovat, certifikát vám rozhodně rozšíří příležitosti.

Pokud jste si už vyhlédli zahraniční univerzitu nebo firmu, nejlépe uděláte, když si přímo u ní ověříte, jaký doklad o znalosti španělštiny požaduje. Jestliže vybráno zatím nemáte, ale předpokládáte, že svou znalost španělštiny budete dokládat u některé české instituce, poslouží Vám dobře Státní jazyková zkouška ze španělštiny, případně Osvědčení. Úroveň státních jazykových zkoušek byla standardizována podle Společného evropského referenčního rámce, čímž se v tuzemsku státnice staly porovnatelnými s mezinárodními certifikáty. V komerčním sektoru, typicky v mezinárodní firmě, nebo na zahraniční univerzitě či střední škole ovšem rozhodně lépe pochodíte s certifikátem DELE, který je v zahraničí široce uznávaný.

Ještě zbývá jedno důležité rozhodnutí – zařadit se do správné pokročilostní úrovně (u zkoušky DELE jich je 6). Pokud se totiž přeceníte, můžete odejít s prázdnou, pokud se podceníte, vyzvednete si potvrzení o nižší pokročilosti, než byste mohli. Obě rizika omezíte, když se před plánovanou zkouškou zapíšete do kurzu španělštiny v kvalitní jazykové škole. Není nezbytné sehnat přímo kurz připravující na danou zkoušku, i po absolvování obecného kurzu Vám zkušený učitel španělštiny bude schopen říct, na jakou úroveň zkoušky realisticky máte, i kde vás nejvíc tlačí bota. Nemáte-li tuto možnost předběžného posouzení někým kvalifikovaným, kdo je pravidelně svědkem vašeho jazykového pokroku, udělejte si alespoň diagnostický test nebo si projděte ukázkovou verzi zkoušky na předpokládané pokročilosti.